Η Tetralux, στο πλαίσιο των ποικίλων κοινωνικών δράσεων που υλοποιεί, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη δωρεάν διάθεση υλικών και χρωμάτων, προκειμένου να ανακαινιστεί το Σπίτι του Οργανισμού που φιλοξενεί οικογένειες Ουκρανών στον Πύργο Ηλείας.

Διαβάστε Περισσότερα