meta-pixel

Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε σε συνέχεια του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση πλέον των εξήντα χιλιάδων κατοικιών.

Τι είναι το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”;

Είναι Πρόγραμμα παροχής κινήτρων – επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων, με πόρους από το ταμείο Χαρτοφυλακίου «Ταμείο  Εξοικονομώ ΙΙ» και το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» των νοικοκυριών – για  παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον υφιστάμενο  οικιακό κτηριακό τομέα, για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020.

Ποιές είναι οι επιλέξιμες κατοικίες;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών , πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια :

1. Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100€/τ.μ.

2. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ιδία κεφάλαια.
Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Πόσο είναι η αντίστοιχη επιχορήγηση;

Επιλέξιμες Κατοικίες

Για τις ανάγκες του Προγράμματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

– Μονοκατοικία:

Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται
σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της
μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μικτής χρήσης με χρήσεις
άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με
ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το
δρόμο).
Εκδίδεται ΠΕΑ α) για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται
για ολόκληρο το κτήριο ή β) για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία»
εάν πρόκειται για το τμήμα του κτηρίου που αφορά στην μοναδική κατοικία του
κτηρίου.

– Πολυκατοικία:

Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία
κτηριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και
κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις
κτηρίων κατοικίας που περιλαμβάνουν και χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη
του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ.
καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
Εκδίδεται ΠΕΑ για «Ολόκληρο Κτήριο» και χρήση «Πολυκατοικία» εάν πρόκειται
για ολόκληρο το κτήριο ή το τμήμα του που αφορά στο σύνολο των κατοικιών του
κτηρίου.

– Διαμέρισμα:

κτηριακή μονάδα – ιδιοκτησία (κατοικία) εντός κτηρίου με χρήση
πολυκατοικίας.
Εκδίδεται ΠΕΑ για «Κτηριακή μονάδα» και χρήση «Πολυκατοικία» και αναγράφεται
τίτλος για την κτιριακή είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο
διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του
κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής. Συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως : 

 • Αποξηλώσεις 
 • Αποκομιδή 
 • Επεμβάσεις στην στέγη.

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Συμπεριλαμβάνεται:

 • Εξώπορτα κτηρίου
 • Κουφώματα κλιμακοστασίου
 • Παντζούρια
 • Ρολά
 • Τέντες κτλ.

Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Βήματα για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

[diti_timeline horizontal_line_color=”#1e398f” horizontal_line_width=”5px” _builder_version=”3.21.1″ header_font=”||||||||” header_text_align=”center” header_font_size=”22px” body_font=”||||||||” background_color=”#ffffff” max_width=”75%” module_alignment=”center” custom_padding=”40px||40px” _i=”1″ _address=”3.0.0.1″ /]

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (9 κατηγορίες από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστήνει βελτιώσεις για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης;

Σύμφωνα με τον νόμο 3661/2008, ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3889/2010, από τις αρχές του 2011 απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης με ισχύ 10 χρόνια για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.

 • Από 1-1 2011 για όλα τα νεόδμητα ή τα πλήρως ανακαινισμένα κτίρια.
 • Από 9-1-2011 για κάθε πώληση ή αγορά τμήματος κτιρίου.
 • Από 9-7-2011 για κάθε ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη.

Πόσο είναι το κόστος Ενεργειακής Επιθεώρησης;

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010 , οι ελάχιστες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών χωρίς ΦΠΑ, για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας καθορίζονται ως εξής :

 • Κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες) όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτιρίου ή αμοιβή καθορίζεται σε 1€ ανά τ.μ.
 • Κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες) όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά το τμήμα κτιρίου(ξεχωριστή ιδιοκτησία) ή αμοιβή καθορίζεται σε 2€ ανά τ.μ.
 • Για μονοκατοικία η αμοιβή της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου καθορίζεται σε 1,5€ ανά τ.μ.
 • Έως 1000 τ.μ. η αμοιβή της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου καθορίζεται σε 2,5€ ανά τ.μ.
 • Άνω των 1000 τ.μ. η αμοιβή της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου καθορίζεται σε 2,5€ ανά τ.μ.για τα πρώτα 1000 τ.μ. και 1,5€ ανά περαιτέρω τ.μ.

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού;

 1. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του κτιρίου αναθέτει στον επιθεωρητή την Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 2. Ο επιθεωρητής συγκεντρώνει πληροφορίες (π.χ. αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια, Δ.Α.Υλικών κτλ.).
 3. Ο ενεργειακός επιθεωρητής αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. αφού επιθεωρήσει το κτίριο.
 4. Με την έκδοση του πιστοποιητικού δημιουργούνται αντίγραφα και σφραγίζονται από τους αρμοδίους.
 • Κτηματολογικό φύλλο (σε περιοχές υπό κτηματογράφηση απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης και κωδικός ιδιοκτησίας.
 • Παραστατικά ενεργειακών καταναλώσεων ΔΕΗ, Αέριο, πετρέλαιο (κατά προτίμηση σε βάθος τριετίας).
 • Το εν ισχύ φύλλο συντήρησης λέβητα (1 έτος από την ημερομηνία έκδοσης).
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Συμβόλαιο Ακινήτου.
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Ονομα ΑΦΜ κτλ)
 • Οικοδομική άδεια.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα.
 • Μελέτη Θερμομόνωσης & σχέδιο