Ιστορία

1997

Ίδρυση Εταιρείας

Το 1997 ιδρύεται ή εταιρεία παραγωγής οικοδομικών χρωμάτων, μονωτικών,

βερνικιών και εμπορίας συναφών ειδών TETRALUX από τον Τζέλο Ευαγ. Αναστάσιο στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

2003

TETRALUX + PANCHROM

Η TETRALUX συγχωνεύεται με την καταξιωμένη στον χώρο του χρώματος

Εταιρεία PANCHROM.

2004

Επέκταση Εγκαταστάσεων

Την τριετία 2004-2006 ολοκληρώνεται η επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων

 με την ανέγερση νέας πτέρυγας παραγωγής και νέων διώροφων γραφείων διοίκησης στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

2010

Τεχνοτροπίες – Διακοσμητικά Mondobello

Σημαντικός σταθμός της Βιομηχανίας χρωμάτων & Βερνικιών TETRALUX είναι

η αποκλειστική συνεργασία και αντιπροσωπεία με Ιταλική εταιρεία διακοσμητικών χρωμάτων και τεχνοτροπιών Mondobello.

2012

Επένδυση & Επέκταση εγκαταστάσεων

Πραγματοποιήθηκε νέα επέκταση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου TETRALUX

(Σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών), παράλληλα με την επένδυση αναβάθμισης της αυτοματοποίησης στην παραγωγή με τελευταίας τεχνολογίας υπερσύγχρονα μηχανήματα.

2018

TETRALUX + PERFECT

Η Παραγωγική μονάδα Οικοδομικών Χρωμάτων PERFECT με όλη την ομάδα της

συγχωνεύεται στην TETRALUX

2020

TETRALUX + ALPINA

Τον Ιανουάριο του 2020 συγχωνεύτηκε με όλη την ομάδα της, στην TETRALUX

η Βιομηχανία Χρωμάτων ΑLΡΙΝΑ.

2021 - 2022

Επένδυση & Επέκταση εγκαταστάσεων

Πραγματοποιήθηκε νέα επέκταση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου TETRALUX

και δημιουργήθηκαν νέοι χώροι αποθήκευσης και παραγωγής.

Όραμα

Η Διατήρηση με πίστη της αναπτυξιακής μας πορείας που θα συνοδεύεται από το ήθος και τις αξίες που θα διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Κοινωνική Ευθύνη

Ακατάπαυστη συμμετοχή σε ποικίλες κοινωνικές δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής υποστηρίζοντας κοινωφελείς οργανισμούς και ιδρύματα για την κάλυψη αναγκών τους.

Ποιότητα

Η Εταιρεία διαθέτει όλες τις σύγχρονες πιστοποιήσεις ποιότητας και όλα τα προϊόντα είναι συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015
  • Την Διαδικασία Πιστοποίησης του Οικολογικού Σήματος ECOLABEL.
  • Την Νομοθεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους όσον αφορά τα δελτία ασφάλειας.

Ποιότητα

Περιβάλλον

Η TETRALUX με τον σχεδιασμό επενδυτικών προγραμμάτων και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης αποσκοπεί στη βελτίωση  των περιβαλλοντικών επιδόσεων της.

  • Τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2015
  • Οδηγίες για την μείωση του ποσοστού Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC low).

Καριέρα

To Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί για την TETRALUX καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας των επιχειρησιακών στόχων και της στρατηγικής της.

  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να πρεσβεύουν την Ποιότητα με κάθε τους δραστηριότητα.
  • Η TETRALUX στοχεύει στην εργασιακή εξέλιξη κι αναβάθμιση των ικανοτήτων των εργαζομένων μέσω της παροχής σύγχρονων αναπτυξιακών κινήτρων.
  • Δημιουργεί και διατηρεί ασφαλές και σταθερό εργασιακό περιβάλλον προσφέροντας ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.