meta-pixel

 METALLIC AQUA bojë metalike me bazë uji

METALLIC AQUA është bojë akrilike me bazë uji për përdorimin të shumëllojshëm, e përshtatshme për ngjyrosjen, zejtarinë dhe dekorimin Ka mbulueshmëri të lartë, është e thjeshtë për përdorim dhe vendoset drejtpërdrejt në shumicën e poroziteve Është pa erë dhe siguron durimin ndaj kushteve të motit, prishjes dhe larjes Mund të përdorej për dekorimin e sipërfaqeve prej betoni, guri, porcelani, grafiti, kartoni, hekuri, pëlhure, polisterine etj. në ambientet të brendshme dhe të jashtme

KOP (Komponimet organike të paqëndrueshme):

Përmbajtja maksimale e KOP në përputhje me Direktivën 2004/42/KE, Kategoria A/ib, Tipi: Y, “Norma e mbulimit për përdorim dekorativ” është 200 gramë për litër (2010). Produkti përmban mesatarisht 100 gramë për litër.

UDHËZIME PËR SHËNDETIN, SIGURINË DHE MBROJTJEN E MJEDISIT:

Të ruhet larg fëmijëve. Në rast nevoje për këshilla mjekësore, merrni me vete enën e produktit ose etiketën e tij. Të shmanget kontakti me sytë, lëkurën ose veshjet. Nëse nuk ndjeheni mirë, telefononi QENDRËN E HELMIMEVE ose një mjek. Hidhni përmbajtjen dhe enën përkatëse në përputhje me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Përmban 1,2 benzisotiazolonit 3(2H), masa e reaksionit prej klorometilit, isotiazolonit dhe metilisotiazolonit (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

Kujdes! Gjatë spërkatjes mund të krijohen spërkla të rrezikshme që mund të thithen gjatë frymëmarrjes. Mos thithni gjatë frymëmarrjes llakun ose spërklat.

Tel. i Qendrës së Helmimeve: +355 044 199 161

Produkti kufizohet për përdorim artistik.

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης