meta-pixel

TETRACRYL akrilni vodoodbojni malter

TETRACRYL je akrilni, fleksibilan, vodoodbojan malter, spreman za upotrebu.

Nanosi se na građevinske materijale kao što su beton, neorganski glatki malter, cementne ploče, gipsane ploče, farbane površine, drvo itd., nakon odgovarajuće pripreme površine. Ima odličnu moć prijanjanja, visoku vodoodbojnost, odličnu fleksibilnost i otporan je na pucanje.

Otklanja potrebu za farbanjem površina jer je obojen i idealan je kao završni premaz prilikom toplotne izolacije objekata.

Pogodan je za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

VOC (isparljiva organska jedinjenja): 

Maksimalni sadržaj VOC-a prema Direktivi 2004/42/EK, Kategorija A/Θ, Tip: Y, „Specijalni jednokomponentni premazi“ je 140g/l (2010). Proizvod sadrži najviše 139g/l.

UPUTSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA, BEZBEDNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: 

Držati daleko od dece. Ukoliko zatražite savet lekara, imajte sa sobom ambalažu ili etiketu proizvoda. Izbegavajte kontakt sa očima, kožom ili odećom. Pozovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA tel. 011 266 11 22 ili stupite u kontakt sa lekarom ukoliko se ne osećate dobro. Odložite sadržaj i pakovanje u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Oprez! Prilikom prskanja se mogu udahnuti opasne kapljice. Ne udišite isparenja ili kapljice.

Sadrži: 2-metilizotiazol-3(2H)-on, , reakcionu masu od 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju.