Επιλέξτε ένα δωμάτιο παραπάνω και χρωματίστε τον με την εφαρμογή TETRALUX COLOR