meta-pixel

Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης TETRATHERM

Εξωτερική Θερμομόνωση ή Θερμοπρόσοψη

Όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για την εξωτερική θερμομόνωση και την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας.

Γιατί πρέπει να επιλέξουμε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης;

Τα οφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι πολλά και ποικίλα. Τα βασικότερα, είναι ότι:

 • Συμβάλλουμε στη διατήρηση και προστασία του πλανήτη μας, καθώς μειώνουμε δραστικά την απαιτούμενη ενέργεια για θέρμανση το χειμώνα και για ψύξη το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερη εκπομπή ρυπογόνων ουσιών, περιορίζοντας κάτι αυτόν τον τρόπο το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνουμε στο περιβάλλον.
 • Εξοικονομούμε χρήματα όπως ήδη αναφέραμε, από τη μείωση των δαπανών για καύσιμα και ηλεκτρισμό. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης συχνά αγγίζει ποσοστά έως και 40-45%.
 • Τα πλεονεκτήματα όμως δε σταματούν εδώ. Η διαβίωση γίνεται πολύ πιο ευχάριστη και υγιεινή καθώς περιορίζονται οι μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας εντός του κτιρίου (εναλλαγές κρύου και ζέστης) και μειώνεται ο εξωτερικός θόρυβος. Ενώ, εξίσου σημαντικό, είναι ότι αυξάνεται η εμπορική αξία του κτιρίου και η αντοχή του στο πέρασμα του χρόνου.

Εν κατακλείδι, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να θεωρείται επένδυση εφ΄ όρου ζωής, τόσο για το κτίριο, όσο και για το περιβάλλον. Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται στα πρώτα χρόνια λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας, ο πλανήτης μας αποσυμφορείται από ρυπογόνες ουσίες, ενώ βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής εντός του κτιρίου για πάντα.

Τι είναι το σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης και από τι αποτελείται;

Με τον όρο εξωτερική θερμομόνωση ή αλλιώς θερμοπρόσοψη αναφερόμαστε σε ένα σύστημα υλικών τα οποία τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες (δηλ. η μεταφορά θερμότητας από το ένα υλικό στο άλλο) οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή θερμικών απωλειών.

Επί της ουσίας πρόκειται για τη δημιουργία ενός θερμομονωτικού μανδύα στο κέλυφος του κτιρίου. Ο μανδύας αυτός απαρτίζεται αρχικώς από ένα μονωτικό υλικό, το οποίο επικολλάται στην υφιστάμενη επιφάνεια της κατασκευής, για να ακολουθήσει ένα υδατοαπωθητικό τελικό επίχρισμα με υψηλές αντοχές.

Ένα πλήρες σύστημα αποτελείται από:

 1. Τσιμεντοειδούς βάσεως ινοπλισμένο κονίαμα για την επικόλληση των θερμομονωτικών υλικών
 2. Θερμομονωτικό υλικό
 3. Τσιμεντοειδούς βάσεως ινοπλισμένο κονίαμα ως βασική επίχριση (αντιρηγματική προστασία)
 4. Υαλόπλεγμα
 5. Αστάρι προετοιμασίας υποστρώματος
 6. Τελικό επίχρισμα- Σοβάς
ψηφιακή αναπαράσταση του συστήματος θερμοπρόσοψης

Θερμομονωτικά υλικά

Τα βασικά μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η διογκωμένη πολυστερίνη, η εξηλασμένη πολυστερίνη και ο πετροβάμβακας. Το πιο διαδεδομένο μονωτικό υλικό είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (χρησιμοποιείται σε ποσοστό 85% έναντι των υπολοίπων), που με τη σειρά της διακρίνεται σε δύο είδη, τη γραφιτούχα και τη λευκή. Το είδος και η πυκνότητα της πολυστερίνης καθορίζουν το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ του μονωτικού. Όσο μικρότερος τόσο το καλύτερο για τη μόνωση του κτιρίου.

Τελικό επίχρισμα ή Ακρυλικός Υδαταπωθητικός Σοβάς

Το τελικό επίχρισμα παίζει καθοριστικό ρόλο σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς είναι αυτό που δέχεται τις μεγαλύτερες
καταπονήσεις, τόσο χημικές όσο και μηχανικές και είναι υπεύθυνο για να σφραγίζει-προστατεύει το υπόλοιπο σύστημα. Επιπλέον,
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς πρόκειται για την τελική επιφάνεια της κατασκευής.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως η επιλογή του υλικού θα πρέπει να λαμβάνεται με γνώμονα την ποιότητα και τη μακροπρόθεσμη
αξία που προσδίδει στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, και συνεπώς στην κατοικία μας. Οι Ακρυλικοί Σοβάδες της Tetralux:
Tetracyl & Sovalux, είναι έτοιμοι προς χρήση, υδαταπωθητικοί, οι οποίοι εγγυούνται την αποφυγή ρηγματώσεων λόγω της υψηλής τους
ελαστικότητας, ενώ λόγω της δυνατότητας χρωματισμού τους καταργούν την ανάγκη της εξωτερικής βαφής των κτηρίων. Τέλος, το
εξαιρετικό τους φινίρισμα αναδεικνύει πλήρως την όψη και την αξία του κτιρίου σας.

Επιλέγοντας Ακρυλικούς Σοβάδες Tetracryl & Sovalux κερδίζουμε:

 • Υψηλή υδροφοβία
 • Υψηλές μηχανικές αντοχές
 • Υψηλές χημικές αντοχές
 • Μεγάλη ελαστικότητα
 • Εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής

Στην Tetralux, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της αγοράς και με γνώμονα πάντα την άρτια εξυπηρέτηση του επαγγελματία αλλά και του
ιδιώτη, έχουμε δημιουργήσει το κατά ETAG 004 πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Tetratherm το οποίο καλύπτει τις
απαιτήσεις των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης ”Εξοικονομώ”.

Εφαρμόζοντας το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Tetratherm εξασφαλίζουμε:

 • Μείωση δαπανών ενέργειας
 • Συμβολή στην προστασία του πλανήτη μας
 • Αύξηση κτιριακής αξίας
 • Άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα στην όψη του κτιρίου μας
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Ανθεκτικότητα στο χρόνο

Μη χάνετε χρόνο. Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει σύντομα.

Φόρμα Θερμοπρόσοψη

2 + 13 =