Θερμομόνωση - Σοβάδες - Ακρυλικός σοβάς Panchrom

Facebook
  • Ακρυλικός υδατοαπωθητικός σοβάς έτοιμος προς χρήση.
  • Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κ.τ.λ.
  • Η χρήση του καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
  • Λόγω της ελαστικότητας που διαθέτει , είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση των κτιρίων.