Προιόντα ειδικών εφαρμογών - Διαλυτικό 803 White spirit

Facebook
  • ∆ιαλυτικό βερνικοχρωµάτων ιδανικό για την αραίωση αλκυδικών ελαιοχρωµάτων, ασταριών µετάλλου,ντουκοχρωµάτων κτλ