Εσωτερικοί τοίχοι - Ξύλινες - Μεταλλικές επιφάνειες - Tetralac aqua matt