Προιόντα ειδικών εφαρμογών - Ακρυλικό Χρώμα για Δάπεδα