Προιόντα Ειδικών εφαρμογών - Ακρυλικό Διαγράμμισης

Facebook
  • Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης υψηλής ποιότητας.
  • Μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
  • Περιέχει ακρυλικές ρητίνες κατάλληλες για την διαγράμμιση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
  • Προτείνεται η βαφή του συνδυασμένα με τα κατάλληλα μικρά γυάλινα σφαιρίδια για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανακλαστικότητα.