Αστάρια - Αστάρι πλαστικού για εσωτερικούς τοίχους

  • Αστάρι πλαστικού Tetralux νερού για τοίχο και σοβά υπόλευκο.
  • Έχει μεγάλη απόδοση και αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο ασταρώματος τοίχων.
  • Δημιουργεί καλές συνθήκες πρόσφυσης και σταθεροποιεί την επιφάνεια.
  • Είναι άοσμο, φιλικό στο περιβάλλον και στον χρήστη.
  • Ισχυροποιεί και μονώνει πορώδεις επιφάνειες εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσφυση στο τελικό χρώμα.
  • Κατάλληλο για την προετοιμασία παλιών και νέων επιφανειών
  • Διεισδύει ιδιαίτερα εύκολα και βάφεται σε εσωτερικούς τοίχους και σοβάδες.