Αστάρια - Ακρυλικό αστάρι νερού για εσωτερικούς τοίχους

Facebook
  • Ακρυλικό υπόλευκο υπόστρωμα νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.
  • Δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσφυσης και σταθεροποιεί την επιφάνεια.
  • Παρουσιάζει μεγάλη απόδοση και αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο ασταρώματοςς τοίχων.
  • Είναι άοσμο, φιλικό στο περιβάλλον και στον χρήστη.
  • Κατάλληλο για την προετοιμασία παλιών και νέων επιφανειών
  • Διεισδύει ιδιαίτερα εύκολα και βάφεται σε εσωτερικούς τοίχους και σοβάδες.