Προιόντα ειδικών εφαρμογών -Διαλυτικό γενικής χρήσης

Facebook
  • ∆ιαλυτικό γενικής χρήσης. Ιδανικό για την αραίωση αλκυδικών ελαιοχρωµάτων, ασταριών µετάλλου,ντουκοχρωµάτων κ.λ.π.