Προιόντα ειδικών εφαρμογών -Διαλυτικό εποξειδικών χρωμάτων