Εσωτερικοί τοίχοι - Πλαστικό χρωμα Elite

Facebook
  • Οικολογικό πλαστικό χρώμα Elite αρίστης ποιότητας για εσωτερικούς τοίχους
  • Είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ σύμφωνα με τα κριτήρια του οργανισμού απονομής οικολογικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
  • Εντελώς άοσμο και ιδανικό για σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδα κτλ.
  • Προτεινόμενα αστάρια : Tetradur νερού και Tetradur διαλύτου της TETRALUX