Προϊόντα ειδικών εφαρμογών - Epolux 116 Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό χρώμα

Facebook
  • Το Epolux 116 αυτοεπιπεδούμενο είναι ένα έτοιμο προς μίξη εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών χωρίς διαλύτες.
  • Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα,γυαλάδα και αντοχή στις τριβές.
  • Εμφανίζει εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, στο αργό πετρέλαιο και στα κλάσματα πετρελαίου.
  • Χρησιμοποιείται με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκοµετρίας 0,1-0,4 mm σε αναλογία 1-1, ως χυτή αυτοεπιπεδούµενη επίστρωση σε δάπεδα τσιµεντοειδούς βάσης.
  • Μπορεί ωστόσο, χωρίς την προσθήκη άµµου, να εφαρµοστεί και ως επαλειφόµενη επίστρωση σε τσιµεντοειδούς βάσης υποστρώµατα καθώς και σε σιδηρές ή χαλύβδινες επιφάνειες.