Προιόντα ειδικών εφαρμογών - Epolux 120

Facebook
  • Εποξειδικό χρώμα διαλύτου για πισίνες δύο συστατικών, έτοιμο προς μίξη.
  • Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές.
  • Εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, στο αργό πετρέλαιο και στα κλάσματα του πετρελαίου.
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένο ως τελικό χρώμα για τη βαφή πισίνων.