Προϊόντα ειδικών εφαρμογών - Epolux 121

Facebook
  • Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών, έτοιμο προς μίξη,
  • Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές.
  • Εμφανίζει εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, στο αργό πετρέλαιο και στα κλάσματα πετρελαίου.
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένο ως τελικό χρώμα για τη μακροχρόνια προστασία και διακόσμηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων, μεταλλικών επιφανειών και χαλύβδινων κατασκευών.
  • Προτείνεται για τη χρήση σε βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια, πρατήρια βενζίνης, κτλ.