Προϊόντα ειδικών εφαρμογών - Epolux 125 Εποξειδικό διαφανές αστάρι

Facebook
  • Το Epolux 125 Clear primer είναι ένα έτοιμο προς μίξη εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών με διαλύτες.
  • Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές.
  • Εμφανίζει εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, στο αργό πετρέλαιο και στα κλάσματα πετρελαίου.
  • Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό υποστρωμάτων και την προετοιμασία τους για βαφή με το εποξειδικό χρώμα Epolux 121 της Tetralux.