Προϊόντα ειδικών εφαρμογών - Epolux 127

Facebook
  • Το Epolux 127 είναι ένα έτοιμο προς μίξη εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών με διαλύτες.
  • Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές.
  • Εμφανίζει εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, στο αργό πετρέλαιο και στα κλάσματα πετρελαίου.
  • Προσφέρει άριστη αντισκωριακή προστασία στις μεταλλικές επιφάνειες.