Προϊόντα ειδικών εφαρμογών - Epolux 130

Facebook
  • Εποξειδικό χρώμα νερού δύο συστατικών για πισίνες, έτοιμο προς μίξη, χωρίς διαλύτες.
  • Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές.
  • Εμφανίζει εξαιρετική αντίσταση στο θαλασσινό νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, στο αργό πετρέλαιο και στα κλάσματα πετρελαίου.
  • Είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ως τελικό χρώμα για τη βαφή πισίνων.