Εξωτερικοί τοίχοι -Elite Ακρυλικό χρώμα

  • Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα υψηλής ποιότητας για εξωτερικούς τοίχους.
  • Παρουσιάζει τρομερή αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  • Εφαρμόζεται σε τοίχο, σοβά, μπετό κτλ.με εξαιρετική καλυπτικότητα και πρόσφυση.
  • Προτεινόμενα αστάρια : Tetradur νερού και Tetradur διαλύτου της TETRALUX