Εσωτερικοί τοίχοι - Ξύλινες - Μεταλλικές επιφάνειες - Aqua Tetralac satin