Ναυτιλιακά χρώματα - SEA.LUX

Facebook
  • To SEA.LUX είναι ειδικό αλκυδικό βερνικόχρωμα θαλάσσης.
  • Είναι κατάλληλο για τη βαφή εξάλων ξύλινων και μεταλλικών σκαφών.
  • Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς συνθήκες της θάλασσας και στην ηλιακή ακτινοβολία.
  • Προσφέρει υψηλή στιλπνότητα και δίνει μια τελικά επιφάνεια με εξαιρετική σκληρότητα και ταυτόχρονα ελαστικότητα.