Σιλικονούχος σοβάς Sovalux Silicon

Facebook
  • Σιλικονούχος ελαστικός ελαστομερής υδατοαπωθητικός σοβάς έτοιμος προς χρήση.
  • Αριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά όπως σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κτλ.
  • Η χρήση του καταργεί την ανάγκη βαφής των όψεων.
  • Λόγω της υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει , είναι ιδανικός ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση των κτιρίων.
  • Αποτελεί μέρος του συστήματος θερμοπρόσοψης TETRATHERM πιστοποιημένο κατά ETAG 004.