Θερμοπρόσοψη - Σοβάδες : Sovadur Αστάρι Σοβάδων

Facebook
  • Αστάρι ακρυλικών σοβάδων το οποίο χρωματίζεται στο σύστημα χρωματισμού Tetralux
  • Ακρυλικό αστάρι νερού με λεπτόκοκκα αδρανή.
  • Βάφεται κυρίως για την βελτίωση της πρόσφυσης τόσο των λείων χαμηλής απορροφητικότητας τοίχων, όσο και των απορροφητικών ή ελαφρώς σαθρών επιφανειών.
  • Αποτελεί μέρος του συστήματος θερμοπρόσοψης TETRATHERM πιστοποιημένο κατά ETAG 004.