Προιόντα ειδικών εφαρμογών - Χρώμα υψηλής θερμοκρασίας

Facebook
  • Χρώμα υψηλής θερμοκρασίας βασισμένο σε τροποποιημένη ρητίνη σιλικόνης.
  • Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 650oC.
  • Χρησιμοποιείται για βαφή μεταλλικών επιφανειών που θερμαίνονται μέχρι 650οC, όπως καμίνων, καυστήρων, αντιδραστήρων υψηλής θερμοκρασίας, κλπ.