Εσωτερικοί Τοίχοι

Γιατί εμφανίζεται μούχλα και μαύρες κηλίδες σε διάφορα σημεία του τοίχου;

Αίτια:
Αυξημένο ποσοστό Υγρασίας
Λύση:
Αν τα σημάδια οφείλονται σε συσσωρευμένη υγρασία,είναι απαραίτητο αρχικά να αντιμετωπισθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν και να παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος στεγνώματος.
Απαιτείται καθαρισμός της επιφάνειας με αντιμουχλικό υγρό ή διάλυμα χλωρίνης σε νερό.
Η συγκεκριμένη διαδικασία συνίσταται να γίνει τουλάχιστον δύο φορές.
Στην συνέχεια εφαρμόζουμε το αστάρι νερού Tetradur της TETRALUX αν υπάρχουν σαθρά σημεία.
Έπειτα δύο στρώσεις βαφή με το αντιμουχλικό θερμοκεραμικό ενεργειακό πλαστικό χρώμα Thermolux interior της TETRALUX.

Γιατί το χρώμα απομακρύνεται σαν σκόνη όταν τρίβεται ελαφρά σε βαμμένη επιφάνεια;

Αίτια:

Οφείλεται σε χρήση κακής ποιότητας χρώμα ή σε εφαρμογή χρώματος σε πολύ λεπτό στρώμα.

Λύση:

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από την σκόνη.
 2. Βαφή με αστάρι Tetradur νερού της TETRALUX.
 3. Εφαρμογή δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα οικολογικό Super Ecolux ή Elite της TETRALUX.
Γιατί ο βαμμένος τοίχος εμφανίζει ξεφλουδίσματα - σκασίματα σε ορισμένα σημεία;

Αίτια:

Δεν έχει γίνει καλή πρόσφυση του χρώματος που μπορεί να οφείλεται:

 1. Ελλιπής προετοιμασία της επιφάνειας (εφαρμογή χρώματος σε πολύ απορροφητική επιφάνεια χωρίς να ασταρωθεί).
 2. Εφαρμογή χρώματος κακής ποιότητας.
 3. Εφαρμογή χρώματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
 4. Εγκλωβισμένη υγρασία στον τοίχο.
 5. Εφαρμογή χρώματος σε καινούριο τοίχο πριν από την παρέλευση ενός μήνα που απαιτείται ώστε η επιφάνεια να ρυθμίσει την υπερβολική αλκαλικότητά της.

Λύση:

Στην περίπτωση που τα ξεφλουδίσματα οφείλονται σε συσσωρευμένη υγρασία,είναι απαραίτητο αρχικά να αντιμετωπισθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν και να παρέλθει ο χρόνος στεγνώματος.
Στην συνέχεια συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία,η οποία εφαρμόζεται και για τις υπόλοιπες αιτίες:

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας με ξύσιμο ή τρίψιμο και στοκάρισμα όπου είναι απαραίτητο.
 2. Αστάρωμα με Tetradur αστάρι νερού της TETRALUX.
 3. Βάψιμο του τοίχου με δύο χέρια πλαστικό χρώμα οικολογικό Super Ecolux ή Elite της TETRALUX.
Γιατί ξεχωρίζουν τα στοκαρίσματα;

Αίτια:

 1. Κακό στοκάρισμα (διαφορετική η στοκαρισμένη επιφάνεια από τον υπόλοιπο τοίχο).
 2. Εφαρμογή χρώματος με χαμηλή καλυπτικότητα.
 3. Υπερβολική αραίωση χρώματος.

Λύση:

 1. Σχετικά με το κακό στοκάρισμα είναι απαραίτητη η βελτίωση της επιφάνειας στοκαρίσματος και έπειτα συνίσταται ή ακόλουθη διαδικασία η οποία είναι κοινή με όλες τις υπόλοιπες αιτίες.
 2. Βάψιμο δύο στρώσεις από το οικολογικό πλαστικό χρώμα Super Ecolux ή Elite της TETRALUX.
Γιατί εμφανίζονται σκασίματα σε στοκαρισμένα σημεία της επιφάνειας;
Γιατί εμφανίζονται σκασίματα σε στοκαρισμένα σημεία της επιφάνειας;

Αίτια:

 1. Χρήση κακής ποιότητας στόκου.
 2. Εφαρμογή χρώματος σε στοκαρισμένα σημεία που δεν έχουν ασταρωθεί.
 3. Βάψιμο με χρωματα κακής ποιότητας.

Λύση:

 1. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο και καλό καθαρισμό της επιφάνειας.
 2. Βάψιμο με αστάρι νερού Tetradur της TETRALUX.
Γιατί σε βαμμένη επιφάνεια υπάρχουν σημεία τα οποία δεν είναι καλυμμένα πλήρως από το χρώμα;

Αίτια:

Από υπερβολική αραίωση του χρώματος ή από εφαρμογή χρώματος κακής ποιότητας με χαμηλή καλυπτικότητα.
Λύση:

Βάψιμο τοίχου με πλαστικό οικολογικό χρώμα Super Ecolux ή Elite της TETRALUX.

Γιατί μετά το βάψιμο του τοίχου σε ορισμένα σημεία η απόχρωση διαφέρει από αυτήν που αρχικά εφαρμόστηκε;

Αίτια:

 1. Βαφή με κακής ποιότητας πλαστικό χρώμα.
 2. Υπερβολική αραίωση του χρώματος.
 3. Κακή τεχνική εφαρμογής του χρώματος με αποτέλεσμα να υπάρχει ανομοιόμορφο άπλωμα.

Λύση:

Βαφή της επιφάνειας με δύο στρώσεις από το πλαστικό οικολογικό χρώμα Super Ecolux ή Elite της TETRALUX.

Γιατί εμφανίζονται μικροί κρατήρες (μικρές τρύπες) μετά το βάψιμο του τοίχου;

Αίτια:

 1. Πολύ έντονο ανακάτεμα – ανάδευση μισογεμισμένου δοχείου
 2. Χρήση χρώματος κακής ποιότητας
 3. Εντονο ανακάτεμα του αραιωμένου χρώματος στο δοχείο.

Λύση:

 1. Τρίψιμο και καθαρισμός της επιφάνειας
 2. Εφαρμογή δύο στρώσεων από το πλαστικό χρώμα Super Ecolux ή Elite της TETRALUX.
Γιατί εμφανίζονται τοπικά σκασίματα του χρώματος στον τοίχο;

Αίτια:

 1. Χρήση χρώματος κακής ποιότητας.
 2. Εφαρμογή με χρώμα σε πολύ παχύ στρώμα.
 3. Βάψιμο χρώματος σε μη ασταρωμένη επιφάνεια.

Λύση:

 1. Τρίψιμο και καθαρισμός της επιφάνειας.
 2. Βάψιμο με το αστάρι νερού Tetradur της TETRALUX.
 3. Βαφή δύο στρώσεις με το πλαστικό οικολογικό χρώμα Super Ecolux ή Elite της TETRALUX.
Γιατί εμφανίζονται κιτρινίλες ή λεκέδες σε βαμμένο τοίχο;

Αίτια:

 1. Στον χώρο υπάρχει έντονη παρουσία νικοτίνης λόγω καπνίσματος.
 2. Συσσωρευμένη υγρασία.
 3. Ο χώρος που είναι οι επιφάνειες δεν αερίζονται επαρκώς ή βρίσκονται πολύ κοντά σε πηγές θερμότητας.

Λύση:

Αν οι κιτρινίλες οφείλονται σε συσσωρευμένη υγρασία,είναι απαραίτητο αρχικά να αντιμετωπισθούν οι
αιτίες που την προκάλεσαν και να παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος στεγνώματος.
Στην συνέχεια συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται και για τις υπόλοιπες αιτίες:

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας
 2. Εφαρμογή μιας στρώσης από την Βελατούρα της TETRALUX
 3. Εφαρμογή δύο στρώσεις του οικολογικού πλαστικού χρώματος Super Ecolux ή Elite της TETRALUX.

Εξωτερικοί Τοίχοι

Γιατί ο βαμμένος τοίχος εμφανίζει ξεφλουδίσματα - σκασίματα σε ορισμένα σημεία;

Αίτια:

Δεν έχει γίνει καλή πρόσφυση του χρώματος που μπορεί να οφείλεται:

 1. Ελλιπής προετοιμασία της επιφάνειας (εφαρμογή χρώματος σε πολύ απορροφητική επιφάνεια χωρίς να ασταρωθεί).
 2. Εφαρμογή χρώματος κακής ποιότητας.
 3. Εφαρμογή χρώματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
 4. Εγκλωβισμένη υγρασία στον τοίχο.
 5. Εφαρμογή χρώματος σε καινούριο τοίχο πριν από την παρέλευση ενός μήνα που απαιτείται ώστε η επιφάνεια να ρυθμίσει την υπερβολική αλκαλικότητά της.

Λύση:

Στην περίπτωση που τα ξεφλουδίσματα οφείλονται σε συσσωρευμένη υγρασία,είναι απαραίτητο αρχικά να αντιμετωπισθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν και να παρέλθει ο χρόνος στεγνώματος.
Στην συνέχεια συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία,η οποία εφαρμόζεται και για τις υπόλοιπες αιτίες:

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας με ξύσιμο ή τρίψιμο και στοκάρισμα όπου είναι απαραίτητο.
 2. Αστάρωμα με Tetradur αστάρι νερού ή διαλύτου της TETRALUX.
 3. Βάψιμο του τοίχου με δύο χέρια μονωτικό ελαστομερές χρώμα Monolux ή με το ακρυλικό 100% χρώμα Super της TETRALUX.
Γιατί σε σοβατισμένο άβαφο τοίχο εμφανίζονται τριχοειδείς ρωγμές;

Αίτια:

Κακή ποιότητα σοβά η οποία “σκάει” και δημιουργεί τριχοειδής ρωγμές.

Λύση:

 1. Αστάρωμα με αστάρι Tetradur νερού ή διαλύτου της TETRALUX.
 2. Βάψιμο των εξωτερικών τοίχων με δύο στρώσεις Θερμομονωτικό ενεργειακό θερμοκεραμικό χρώμα Thermolux με προσθήκη αντιμουχλικού από την TETRALUX.
Γιατί σε βαμμένο τοίχο υπάρχουν σημεία τα οποία δεν είναι καλυμμένα πλήρως από το χρώμα;

Αίτια:

Από υπερβολική αραίωση του χρώματος ή από εφαρμογή χρώματος κακής ποιότητας με χαμηλή καλυπτικότητα.

Λύση:

Βάψιμο του τοίχου με χρώμα 100% ακρυλικό Super της TETRALUX.

Γιατί σε ορισμένα σημεία του βαμμένου τοίχου παρουσιάζονται τριχοειδείς ρωγμές;

Αίτια:

 1. Εφαρμογή χρώματος σε κακή ποιότητα σοβά που παρουσιάζει τριχοειδείς ρωγμές.
 2. Βάψιμο τοίχου με πολύ λεπτό στρώμα χρώματος.
 3. Εφαρμογή χρώματος κακής ποιότητας.

Λύση:

 1. Βάψιμο ένα χέρι με αστάρι Tetradur διαλύτου ή νερού της TETRALUX.
 2. Βάψιμο τον τοίχο δύο χέρια με το μονωτικό χρώμα τοίχων Monolux της TETRALUX.
Γιατί το χρώμα στον βαμμένο τοίχο απομακρύνεται σαν σκόνη όταν τρίβεται ελαφριά;

Αίτια:

 1. Βάψιμο τοίχου με πολύ λεπτό στρώμα χρώματος (υπερβολική αραίωση κατά την χρήση).
 2. Εφαρμογή χρώματος κακής ποιότητας.

Λύση:

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας από την σκόνη.
 2. Εφαρμογή το αστάρι Tetradur νερού ή νεφτιού της TETRALUX.
 3. Βάψιμο των τοίχων του σπιτιού δύο χέρια με ακρυλικό χρώμα 100% Super της TETRALUX.
Γιατί σε βαμμένη επιφάνεια ξεχωρίζουν τα στοκαρίσματα;

Αίτια:

Δεν καλύφθηκαν επαρκώς από το χρώμα διότι:

 1. Εγινε κακό στοκάρισμα (διαφορετική η στοκαρισμένη επιφάνεια απο τον υπόλοιπο τοίχο).
 2. Εφαρμογή χρώματος με χαμηλή καλυπτικότητα.
 3. Υπερβολική αραίωση του χρώματος.

Λύση:

Σχετικά με την πρώτη αιτία (κακό στοκάρισμα) είναι απαραίτητη η βελτίωση της επιφάνειας στοκαρίσματος και έπειτα συνίσταται ή ακόλουθη διαδικασία, όπως και για τις υπόλοιπες αιτίες:
Βάψιμο τοίχου με δύο στρώσεις ακρυλικό χρώμα 100% Super της TETRALUX.

Γιατί ξεθωριάζει το χρώμα εξωτερικά στον τοίχο;

Αίτια:

 1. Βαφή με χρώμα κακής ποιότητας
 2. Εφαρμογή χρώματος σε καινούριο τοίχο πριν από την παρέλευση ενός μήνα που απαιτείται ώστε η επιφάνεια του τοίχου να ρυθμίσει την υπερβολική αλκαλικότητά της .
 3. Εφαρμογή ακρυλικού χρώματος σε μη ασταρωμένη επιφάνεια.
 4. Βάψιμο τοίχου σε αποχρώσεις κίτρινου ή κόκκινου χρώματος που είναι λιγότερο ανθεκτικές σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία

Λύση:

Βάψιμο του τοίχου με ακρυλικό 100% Super κορυφαίας ποιότητας από τηνTETRALUX

Γιατί εμφανίζονται τρεξίματα στον τοίχο που διαφοροποιούν την απόχρωση του τοίχου;

Αίτια:

Συμβαίνουν συνήθως λόγω εφαρμογής του χρώματος σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας.

Λύση:

Συνίσταται το βάψιμο της επιφάνειας με ένα χέρι ακρυλικό 100% χρώμα Super της TETRALUX σε κανονικές συνθήκες.

Γιατί σε βαμμένη επιφάνεια εμφανίζονται ασπρίλες (άλατα) με μορφή σκόνης;

Αίτια:

 1. Πριν το βάψιμο της επιφάνειας δεν απομακρύνθηκαν τα άλατα που υπήρχαν.
 2. Υπήρχαν τριχοειδείς ρωγμές απο τις οποίες εισχώρησε υγρασία παρασύροντας υδατοδιαλυτά άλατα προς την εξωτερική επιφάνεια.
 3. Παρουσιάστηκε υγρασία στο εσωτερικό του τοίχου ή οποία εκτονώθηκε (βγαίνοντας) παρασύροντας υδατοδιαλυτά άλατα από το σοβά ή το μπετόν.
 4. Υπάρχει αυξημένη υγρασία περιβάλλοντος η οποία λόγω λεπτής στρώσης χρώματος εισχώρησε και όταν βγαίνει πρός τα έξω παρασύρει άλατα.

Λύση:

Στην περίπτωση που οι ασπρίλες οφείλονται σε υγρασία, είναι απαραίτητο αρχικά να αντιμετωπισθούν οι αιτίες που την προκάλεσαν και να παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος στεγνώματος.
Κατόπιν ακολουθούμε την εξής διαδικασία:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας, απομάκρυνση των αλάτων και ξέπλυμα με καθαρό νερό.
 2. Ασταρώνουμε με Tetradur αστάρι νερού ή νεφτιού της TETRALUX.
 3. Βάφουμε δύο χέρια με ακρυλικό 100% τσιμεντόχρωμα Super ή μονωτικό καθέτων επιφανειών Monolux της TETRALUX.
Γιατί στον βαμμένο τοίχο εμφανίζονται κηλίδες μούχλας;

Αίτια:

Αυξημένο ποσοστό υγρασίας (επιφάνειες που δεν είναι εκτεθειμένες στον ήλιο)

Λύση:

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας του εξωτερικού τοίχου.
 2. Βάψιμο του εξωτερικού τοίχου με αστάρι Tetradur νερού της Tetralux.
 3. Βάψιμο του εξωτερικού τοίχου του σπιτιού με θερμοκεραμικό, μονωτικό, ελαστομερές χρώμα Thermolux από την Tetralux.

Ξύλινες Επιφάνειες

Γιατί διαφέρει η απόχρωση του βερνικιού με το χρωματολόγιο;

Αίτια:

 1. Φυσική απόχρωση του ξύλου.
 2. Από το πλήθος των στρώσεων που εφαρμόστηκαν.
Γιατί υπάρχουν τρεξίματα στην βαμμένη με ριπολίνη επιφάνεια;

Αίτια:

 1. Υπερβολική αραίωση του χρώματος.
 2. Εφαρμογή χρώματος σε πολύ παχύ στρώμα.
 3. Εφαρμογή του χρώματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας.
 2. Βάψιμο μιας στρώσης ριπολίνης νερού ή διαλύτου Tetralac της TETRALUX.
Γιατί εμφανίζονται διαφορές στην απόχρωση της ριπολίνης;

Αίτια:

 1. Υπερβολική αραίωση του χρώματος.
 2. Κακή εφαρμογή υποστρώματος (αστάρι).
 3. Απουσία υποστρώματος (αστάρι).

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας.
 2. Εφαρμογή μιας στρώσης βελατούρας νερού ή διαλύτου της TETRALUX.
 3. Βάψιμο μια ή δύο στρώσεις ριπολίνη TETRALUX.
Γιατί στη λαδομπογιά εμφανίζονται σκασίματα;

Αίτια:

 1. Κακή τεχνική εφαρμογή του χρώματος.
 2. Βάψιμο με χρώμα κακής ποιότητας.
 3. Εφαρμογή χρώματος σε βρόμικες επιφάνειες (σκόνες, λάδια κτλ.).

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας
 2. Εφαρμογή μιας στρώσης βελατούρα νερού ή διαλύτου της TETRALUX.
 3. Βάψιμο ένα ή δύο χέρια με ριπολίνη νερού ή διαλύτου της TETRALUX.
Γιατί κιτρίνισε η βαμμένη επιφάνεια με λευκή ριπολίνη διαλύτου;

Αίτια:

 

 1. Χρήση ριπολίνης κακής ποιότητας.
 2. Φυσική αλλοίωση της λευκότητας του χρώματος με την πάροδο του χρόνου.
 3. Η βαμμένη επιφάνεια βρίσκεται σε σκοτεινό μέρος.
 4. Η βαμμένη επιφάνεια βρίσκεται σε χώρο με μεγάλη συγκέντρωση νικοτίνης λόγω καπνίσματος.

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας.
 2. Αν η επιφάνεια έχει κιτρινίσει αρκετά,είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας στρώσης βελατούρας νερού ή διαλύτου Tetraprimer τηςTETRALUX.
 3. Βαφή μια ή δύο στρώσεις ριπολίνη νερού ή διαλύτου Tetralac της TETRALUX.
Γιατί υπάρχουν ζαρώματα στο βερνίκι ή στη ριπολίνη;

Αίτια:

 1. Πολύ παχύ στρώμα χρώματος.
 2. Βάψιμο ριπολίνης σε ακατάλληλες θερμοκρασίες.
 3. Εφαρμογή δεύτερου στρώματος χρώματος, ενώ το πρώτο δεν είχε στεγνώσει.

Λύση:

Ριπολίνη:

Τρίψιμο της επιφάνειας και βαφή μια ή δύο χέρια με ριπολίνη νερού ή διαλύτου Tetralac
της TETRALUX.

Βερνίκι:

Τρίψιμο της επιφάνειας και βαφή μι ή δύο στρώσεις με βερνίκι θαλάσσης Tetramarine της TETRALUX.

Γιατί το βερνίκι έχει υπόλευκη όψη;

Αίτια:

 1. Αποκόλληση του φιλμ του βερνικιού από το ξύλο.
 2. Συσσώρευση υγρασίας στο στρώμα του βερνικιού προτού στεγνώσει.

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας.
 2. Βαφή μία ή δύο στρώσεις με το βερνίκι θαλάσσης Tetramarine ή το ακρυλικό βερνίκι νερού TETRALUX.
Γιατί στην βαμμένη με βερνίκι επιφάνεια εμφανίζονται σκασίματα;

Αίτια:

 1. Κακή τεχνική εφαρμογή του χρώματος.
 2. Βάψιμο με χρώμα κακής ποιότητας.
 3. Εφαρμογή χρώματος σε βρόμικες επιφάνειες (σκόνες, λάδια κτλ.).

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας.
 2. Εφαρμογή μιας στρώσης με βερνίκι θαλάσσης διαλύτου Tetramarine της TETRALUX.
 3. Βάψιμο ένα ή δύο χέρια με ακρυλικό βερνίκι νερού της TETRALUX.
Γιατί στη ριπολίνη ή το βερνίκι εμφανίζονται φυσαλίδες;

Αίτια:

 1. Έντονο ανακάτεμα μισογεμισμένου δοχείου.
 2. Κακή τεχνική βαφής του χρώματος με ακατάλληλα εργαλεία (ρολά, πινέλα κτλ.).
 3. Εφαρμογή χρώματος σε υψηλές θερμοκρασίες.

Λύση:

Ριπολίνη:

Τρίψιμο επιφάνειας και βάψιμο με βελατούρα νερού Aqua Primer ή διαλύτου της Tetralux. Βάψιμο ένα ή δύο στρώματα χρώματος με ριπολίνη νερού ή διαλύτου της TETRALUX.

Βερνίκι:

Τρίψιμο της επιφάνειας και βάψιμο ένα ή δύο χέρια με βερνίκι θαλάσσης Tetramarine ή ακρυλικό βερνίκι νερού της TETRALUX.

Μεταλλικές Επιφάνειες

Γιατί το βερνικόχρωμα/λαδομπογιά αργεί να στεγνώσει;

Αίτια:

 

 1. Επειδή βάψαμε με χρώμα κακής ποιότητας.
 2. Εφαρμόσαμε την λαδομπογιά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας.
 3. Βάφοντας απλώσαμε παχύ στρώμα χρώματος.

Λύση:

Αν μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος το χρώμα δεν έχει στεγνώσει,συνίσταται η ακόλουθη διαδικασία:

 1. Καθαρισμός της επιφάνειας με διαλυτικό ή διαβρωτικό.
 2. Βάψιμο μία ή δύο στρώσεις αντισκωριακού Tetrarust της TETRALUX.
 3. Εφαρμογή μιας στρώσης από το βερνικόχρωμα Tetralac της TETRALUX.
Γιατί εμφανίζονται ζαρώματα στην επιφάνεια του χρώματος;τρεξίματα στην βαμμένη με ριπολίνη επιφάνεια;

Αίτια:

 1. Πολύ παχύ στρώμα χρώματος.
 2. Εφαρμογή του χρώματος σε ακατάλληλες θερμοκρασίες.
 3. Βάψιμο δεύτερης στρώσεις βερνικοχρώματος, ενώ η πρώτη στρώση δεν έχει στεγνώσει.

Λύση:

 1. Τρίψιμο στα σημεία που εμφανίζονται ζαρώματα.
 2. Βαφή με μία ή δύο στρώσεις από το βερνικόχρωμα Tetralac της TETRALUX.
Γιατί το χρώμα βγαίνει στο χέρι;

Αίτια:

 1. Από υπερβολική αραίωση του χρώματος.
 2. Εφαρμογή χρώματος κακής ποιότητας με χαμηλή καλυπτικότητα.
 3. Βάψιμο λαδομπογιάς με πολύ λεπτό στρώμα.
 4. Βαμμένη επιφάνεια που δεν έχει στεγνώσει λόγω αυξημένης υγρασίας.
 5. Φυσιολογική φθορά του χρώματος λόγω της έκθεσής του στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας
 2. Εφαρμογή μιας στρώσης από το αντισκωριακό Tetrarust της TETRALUX.
 3. Βάψιμο με μία ή δύο στρώσεις Βερνικόχρωμα Tetralac της TETRALUX.
Γιατί ξεφλουδίζει η λαδομπογιά σε ορισμένα σημεία;

Αίτια:

 1. Εφαρμογή της λαδομπογιάς σε βρόμικη επιφάνεια ή σε γυαλιστερή (γαλβανιζέ,ανοξείδωτη κτλ.), μη ασταρωμένη επιφάνεια.
 2. Βάψιμο με λαδομπογιά πολύ χαμηλής ποιότητας.

Λύση:

 1. Πολύ καλό τρίψιμο με γυαλόχαρτο της επιφάνειας ώστε να αποκολληθεί πλήρως το χρώμα.
 2. Στις γυαλιστερές επιφάνειες βάψιμο με ειδικό αστάρι για γαλβανιζέ-γυαλιστερές επιφάνειες.
 3. Βάψιμο δύο στρώσεις με λαδομπογιά Tetralac της Tetralux.
Γιατί το χρώμα ξεκολλάει από το μέταλλο;

Αίτια:

 1. Εφαρμογή χρώματος σε ασταρωμένη επιφάνεια η οποία δεν έχει στεγνώσει
 2. Βάψιμο της λαδομπογιάς σε μη ασταρωμένη επιφάνεια
 3. Κακή τεχνική εφαρμογής (πάνω σε λάδι, σκουριά, ή σε άτριφτες επιφάνειες

Λύση:

 1. Καλό τρίψιμο της επιφάνειας
 2. Εφαρμογή μιας στρώσης αντισκωριακό Tetrarust της TETRALUX.
 3. Επαναβαφή μία ή δύο στρώσεις βερνικόχρωμα Tetralac της TETRALUX.
Γιατί χάνεται η γυαλάδα της λαδομπογιάς με την πάροδο του χρόνου;

Αίτια:

Υπάρχει φυσιολογική φθορά λόγω καιρικών συνθηκών με την πάροδο του χρόνου ή βάφτηκε με λαδομπογιά κακής ποιότητας ή έντονη παρουσία υγρασίας πριν στεγνώσει το χρώμα.

Λύση:

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο και καθάρισμα της επιφάνειας με ένα πανί μουσκεμένο με νέφτι και μετά βάψιμο ένα ή δύο χέρια με βερνικόχρωμα Tetralac από την Tetralux.

Γιατί εμφανίζεται σκουριά σε επιφάνεια βαμμένη με λαδομπογιά;
 1. Λάθος τεχνική εφαρμογής του χρώματος με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται όλα τα σημεία της επιφάνειας και ειδικά οι γωνίες.
 2. Εφαρμογή κακής ποιότητας λαδομπογιάς ή εφαρμογή της σε πολύ λεπτή στρώση.

Λύση:

Προσεκτικό τρίψιμο της επιφάνειας με γυαλόχαρτο και αφού καθαριστεί σωστά να εφαρμόσουμε μία στρώση αντισκωριακό Tetrarust της Tetralux.
Αφού στεγνώσει επαναβάφουμε μία ή δύο στρώσεις με βερνικόχρωμα Tetralac από την Tetralux.

Γιατί εμφανίζονται τρεξίματα στην επιφάνεια του χρώματος;

Αίτια:

 1. Υπερβολική αραίωση της λαδομπογιάς.
 2. Βαφή του βερνικοχρώματος σε πολύ παχύ στρώμα.
 3. Εφαρμογή του χρώματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας.
 2. Βάψιμο με μία ή δύο στρώσεις βερνικόχρωμα Tetralac της TETRALUX.
Γιατί εμφανίζονται φυσαλίδες σε βαμμένη μεταλλική επιφάνεια;

Αίτια:

 1. Έντονο ανακάτεμα μισογεμισμένου δοχείου.
 2. Κακή τεχνική εφαρμογής της λαδομπογιάς με ακατάλληλα εργαλεία (πινέλα, ρολά κτλ.).
 3. Εφαρμογή χρώματος σε υψηλές θερμοκρασίες.

Λύση:

 1. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο της επιφάνειας και σκούπισμα με πανί βρεγμένο με νέφτι.
 2. Βάψιμο ένα ή δύο χέρια με λαδομπογιά Tetralac της TETRALUX.
Γιατί στην επιφάνεια εμφανίζονται σημάδια από ρολό ή πινέλο;

Αίτια:

 1. Κακή τεχνική εφαρμογής χρώματος (ρολό ή πινέλο).
 2. Εφαρμογή βερνικοχρώματος σε υψηλές θερμοκρασίες.

Λύση:

 1. Τρίψιμο της επιφάνειας.
 2. Βαφή μία ή δύο στρώσεις με βερνικόχρωμα Tetralac της TETRALUX.