Μη κατηγοριοποιημένο

Διεξαγωγή της 20ης Εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Διεξαγωγή της 20ης Εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη
Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου
Ξενοδοχείο, ΤΗΕ ΜΕΤ, 26ης Οκτωβρίου 48
Από τις 10:00 έως τις 18:00