Πλαστικό Χρώμα Elite Βασικό

Πλαστικό χρώμα Elite αρίστης ποιότητας για εσωτερικούς τοίχους

Το βασικό πλαστικό χρώμα Elite της Tetralux χρωματίζει όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα για τοίχους

Παράγεται σε διάφορες αποχρώσεις κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο, μαύρο, ώχρα, καφέ, πράσινο κτλ

Προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.

Εντελώς άοσμο και ιδανικό για σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδα κτλ.

Προτεινόμενα αστάρια : Tetradur νερού και Tetradur διαλύτου της TETRALUX

Διαθέσιμο σε Έτοιμες Αποχρώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  • Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από ξένα σώματα και ουσίες.
Άβαφες επιφάνειες
  • 1ο χέρι: Αστάρωμα με αστάρι πλαστικού ή TETRADUR νερού.
  • 2ο χέρι: Μία στρώση Βασικό πλαστικό. Αραίωση 5 – 10% µε νερό.
  • 3ο χέρι: Μία στρώση Βασικό πλαστικό. Αραίωση 5 – 10% µε νερό.
Βαμμένες επιφάνειες

Ξύσιμο, στοκάρισμα και αστάρωμα µε αστάρι πλαστικού ή TETRADUR νερού στα σαθρά σημεία και επαναβαφή µε 2 στρώσεις Βασικό πλαστικό αραιωμένο 5-10% µε νερό.

180ml, 375ml, 750ml, 3lt, 10lt

Συσκευασίες

5 - 10% με Νερό

Αραίωση

Πινέλο - Ρολό - Πιστόλι

Εφαρμογή

12 m²/lt

Απόδοση

1 Ώρα

Στέγνωμα