meta-pixel

Bojë llaku TETRALAC 3 në 1

TETRALAC 3 në 1 është një bojë llaku i përbërë nga rrëshira e alkideve e një cilësie të lartë që mund të përdoret në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

Produkti aplikohet drejtpërdrejt në sipërfaqet metalike të ndryshkura si astar për mbrojtjen ndaj ndryshkut ose si nënshtresë apo bojë përfundimtare.

Përbën një zgjidhje të lehtë në përdorim dhe me efikasitet për mbrojtjen nga ndryshku si dhe për mbrojtjen e sipërfaqeve të vjetra metalike, si dyert, kangjellat dhe çdo lloj tjetër të strukturave prej hekuri.

KOP (Komponimet organike të paqëndrueshme):

Përmbajtja maksimale e KOP në përputhje me Direktivën 2004/42/KE, Kategoria A/θ, Tipi: D “Veshje speciale të përbëra nga një komponent” është 500 gr/l (2010). Produkti përmban mesatarisht 499 gr/l.

UDHËZIME PËR SHËNDETIN, SIGURINË DHE MBROJTJEN E MJEDISIT:

Lëng dhe avuj të ndezshëm. Mund të shkaktojë reaksion alergjik dermatologjik. Ekspozimi i zgjatur ose i përsëritur (thithja me frymëmarrje) shkakton dëmtim të organeve. Ekspozimi i zgjatur ose i përsëritur shkakton dëmtim të organeve. Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje. Produkti është i dëmshëm për organizmat ujorë, me efekte afatgjatë. Të ruhet larg fëmijëve. Në rast nevoje për këshilla mjekësore, merrni me vete enën e produktit ose etiketën e tij. Të ruhet larg burimeve të nxehtësisë, sipërfaqeve të nxehta, shkëndijave, flakëve të hapura dhe burimeve të tjera të ndezjes. Mos pini duhan. Lani intensivisht pas përdorimit. Përdorni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/pajisje mbrojtëse personale për sytë/fytyrën. NË RAST TË THITHJES PËRMES FRYMËMARRJES: Vendosni personin në ambient ku ka ajër të pastër dhe lëreni të çlodhet duke qëndruar në pozicion që lehtëson frymëmarrjen. Në rast zjarri: Përdorni aparat të shuarjes së zjarrit me pluhur ABC. Hedhja e produktit dhe/ose e enës mbajtëse të tij të kryhet sipas sistemit të klasifikimit të përdorur nga Bashkia e zonës. Mbyllni enën e paketimit pas çdo përdorimi. Ekspozimi i zgjatur mund të shkaktojë tharje ose plasaritje të lëkurës.

Kujdes! Gjatë spërkatjes mund të krijohen spërkla të rrezikshme që mund të thithen gjatë frymëmarrjes. Mos thithni gjatë frymëmarrjes mjegullën ose spërklat.

Përmban: Hidrokarbure, C9-C11, n-alkane, izo-alkane, ciklike, aromatike <2%.

Tel. i Qendrës së Helmimeve: (+30) 210 7793777

Për përdorim profesional

Copyright © 2022 Tetralux – All Rights Reserved | Powered by Tetralux | Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης