meta-pixel

Astar akrilik me përmbajtje uji

Astari akrilik me përmbajtje uji është një substrat uji për bojërat plastike dhe të akrilikut.

Krijon kushte më të përshtatshme për mjedisin dhe ofron qëndrueshmëri më të mirë për sipërfaqen.

Jep rezultat më të mirë dhe është mënyra më ekonomike e lyerjes së mureve me astar.

KOP (Komponimet organike të paqëndrueshme):

Përmbajtja maksimale e KOP sipas Direktivës 2004/42/KE është 30 gr/lt (2010). (Kategoria A: “c”, Tipi: Y, Astarë lidhës) Produkti përmban mesatarisht 29 gr/litër.

UDHËZIME PËR SHËNDETIN, SIGURINË DHE MBROJTJEN E MJEDISIT:

Të ruhet larg fëmijëve. Në rast nevoje për këshilla mjekësore, merrni me vete enën e produktit ose etiketën e tij. Të shmanget kontakti me sytë, lëkurën ose veshjet. Nëse nuk ndjeheni mirë, telefononi QENDRËN E HELMIMEVE ose një mjek. Hidhni përmbajtjen dhe enën përkatëse në përputhje me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Kujdes! Gjatë spërkatjes mund të krijohen spërkla të rrezikshme që mund të thithen gjatë frymëmarrjes. Mos thithni gjatë frymëmarrjes mjegullën ose spërklat.

Përmban: përzierje 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik. Mbyllni enën e paketimit pas çdo përdorimi.

Tel. i Qendrës së Helmimeve: +355 044 199 161