Ακρυλικό Αστάρι Νερού

Ακρυλικό υπόλευκο υπόστρωμα νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

Δημιουργεί καλύτερες συνθήκες πρόσφυσης και σταθεροποιεί την επιφάνεια.

Παρουσιάζει μεγάλη απόδοση και αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο ασταρώματοςς τοίχων.

Είναι άοσμο, φιλικό στο περιβάλλον και στον χρήστη.

Κατάλληλο για την προετοιμασία παλιών και νέων επιφανειών

Διεισδύει ιδιαίτερα εύκολα και βάφεται σε εσωτερικούς τοίχους και σοβάδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  • Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.
  • Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγµένες από ξένα σώµατα και ουσίες.

750ml, 3lt, 10lt

Συσκευασίες

1 μέρος αστάρι προς 4 μέρη νερό

Αραίωση

Πινέλο - Ρολό - Πιστόλι

Εφαρμογή

25 - 30 m²/lt

Απόδοση

1 Ώρα

Στέγνωμα